Řešení pro výrobní firmy

Sledovatelnost kritických dílů při výrobě přístrojových desek

Eissmann Group Automotive

Společnost Eissmann Group Automotive je partnerem automobilového průmyslu v oblasti vývoje a výroby a současně výrobcem ovládacích modulů, součástí obložení a kompletního interiéru vozidel. Společnost byla založena v roce 1964 jako rodinný podnik, kterým je dodnes. Zákazníky jsou významní výrobci automobilů, například Audi, BMW, Bentley, Jaguar, Ford, GM, Renault, SEAT, Lamborghini, Porsche, Daimler, ŠKODA AUTO, VW, Volvo, Tesla a další.

Fakta o projektu

Fáze 1

První projekty se rozběhly v květnu 2014 v centrále v Bad Urachu pro závody Holíč na Slovensku a Gera v Německu. Systém pro Holíč byl připraven a spuštěn za prvních 5 měsíců.

Fáze 2

Koncem roku 2014 a začátkem roku 2015 následovaly projekty pro závod v německém Muensingenu a v americkém Pell City. Vždy v odstupu cca 1-2 měsíce.

Fáze 3

V průběhu roku 2015 je plánován roll-out do závodu v Číně a následně roll-outy pro další výrobní závody a linky v České republice, Maďarsku, Mexiku a USA.

Výzvy a rizika projektu

 • Využití standardu pro obousměrnou komunikaci mezi MES systémem a technologiemi pomocí OPC serveru.
 • Krátký čas na realizaci. Termín dokončení byl stanoven s ohledem na zákaznický audit koncového OEM zákazníka.
 • Riziko omezené kapacity lidských zdrojů na straně zákazníka. MES se nasazuje paralelně pro několik projektů/linek.
 • Různá časová pásma při jedné centrální instalaci.
 • Integrace na různé systémy (nejen ERP).

Výchozí situace

Management společnosti Eissmann požadoval zlepšit sledovatelnost kritických dílů, tzv. Sicherheitsrelevante Teile, které souvisejí s bezpečností systému. Důraz byl kladen zejména na komponenty, které jsou využívány pro zabudování airbagů v automobilech. V mezinárodní konkurenci dodavatelů vyhrála výběrové řízení společnost AIMTEC, která je partnerem významných dodavatelů v automobilového průmyslu. Jedním z důvodů, proč si vedení vybralo právě firmu AIMTEC, byla také vysoká flexibilita dodávaného řešení, kterou byl AIMTEC schopen prokázat jako jediný dodavatel během workshopu v sídle zákazníka. AIMTEC v závodech po celém světě postupně nasazuje systém DCIx, a to funkčnost v oblasti MES (Manufacturing Execution System).

Požadavky a cíle zákazníka

 • Sledování všech technologických operací a kontrola jejich následnosti při výrobě přístrojových desek.
 • Sběr všech výrobně-technologických dat pro účely sledovatelnosti.
 • Kontrola, zda byla na dílech splněna všechna stanovená kritéria kvality.
 • Flexibilní nástroj, snadno rozšiřitelný o další linky a do dalších závodů.
 • Napojení MES systému na jednotlivé technologie.
 • Komunikace MES systému s výrobními stroji přes OPC server.
 • Integrace na podnikový systém XPPS, SAP a archivační systém Doxis.
 • Licence MES systému až pro 400 pracovišť / strojů.

Řešení

Každý výrobní díl má svůj unikátní identifikátor, tzv. sériové číslo. Na základě tohoto čísla se dá dohledat životopis dílu, například datum, čas, uživatele z jednotlivých operací a popř. technologické hodnoty z jednotlivých operací nebo dokumentační soubory (CSV, JPG). Informační systém DCIxMES od společnosti AIMTEC nejen dokumentuje všechny operace, ale zároveň kontroluje, že jsou prováděny ve správném pořadí. Řešení DCIxMES pro příklad nepovolí start stroje, pokud není dokončena předchozí operace. Pro konfiguraci řídicích a kontrolních procesů se používá množina standardních univerzálních procedur, tzv. Bausteiny. S jejich pomocí si společnost Eissmann sama definuje technologický postup. Jedná se o informace, co se bude na jednotlivých pracovištích dělat, kontrolovat a zaznamenávat. Pomocí proměnných si společnost Eissmann sama tyto univerzální Bausteiny konfiguruje pro různé výrobní linky / projekty (například tloušťka kůže, čekací časy, hmotnosti nebo poměry). DCIxMES má všude jednotné rozhraní. Uživatelé se hlásí pomocí osobních karet. V každé lokaci má systém svoji jazykovou mutaci – anglickou, německou, českou a v plánu je také lokalizace pro Čínu.

Přínosy

 • Splnění požadavků na sledovatelnost dílů.
 • Zajištění kvality kontrolou přesné realizace všech výrobních operací pro kritické díly.
 • Velká variabilita pro zákazníka
 • Snadné, rychlé a nenákladné provedení případné změny.
 • Roll-out do dalšího závodu probíhá rychle a s minimálními náklady.