Řešení pro výrobní firmy

Zlepšení detailního přehledu o výrobě

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH

Amphenol Corporation vyrábí konektory a kabelové svazky k průmyslovému využití pro přímé zákazníky nebo distributory. Koncern má přibližně150 závodů po celém světě: v Evropě, Severní a Jižní Americe, Číně, Asii a Austrálii. Centrála se nachází v USA. V České republice má závod v Ostrově nad Ohří. Kromě industriální divize se Amphenol zaměřuje také na automobilový, letecký, mobilní, zdravotnický nebo armádní segment. Jde o druhou největší společnost na světě vyrábějící konektory. Výroba je proto podřízena přísným požadavkům na kvalitu. Mezi zákazníky společnosti patří John Deere, Philips, Bosch, NSN, Siemens a další

Výzvy a rizika projektu

 • Bylo zapotřebí přesvědčit centrálu společnosti o zásahu, vývoji a kustomizaci v korporátním systému SAP.
 • Používaná verze ERP systému SAP nebyla společností AIMTEC standardně podporována.
 • Představa o výsledných reportech nebyla jednotná napříč celou společností.

Výchozí situace

Výroba se skládá z výroby a montáže konektorů. Zákazníkům také nabízí přidanou hodnotu v podobě zpracovávání kabelového svazku, nebo dodání samotného konektoru. Kabely jsou stříhány, krimpovány a propojovány společně s konektorem. Ten je buď obstříkáván, nebo v případě plastových konektorů vstřikován. Společnost také opracovává hliníkové odlitky pro konektory do náročnějších podmínek. Využívá nízkotlaké a vysokotlaké vstřikolisy, robotické nebo ruční pájení, střihačky, lisy, montážní a šroubovací automaty. Během několika posledních let došlo k zdvojnásobení produktivity, společnost začala vyrábět široké portfolio tisíce produktů. Data byla sbírána ručně, a to bylo personálně, kapacitně i finančně náročné. Společnost sledovala pouze skupinovou produktivitu bez dalších detailních informací. Postup přestal vyhovovat, a tak začala hledat MES systém, který by identifikoval kritické procesy z hlediska produktivity, výkonu a personálu.

Požadavky a cíle zákazníka

 • Automatická identifikace úzkých míst ve výrobě.
 • Zvýšení produktivity a výkonu.
 • Maximální využití pracovníků.
 • Nahlížení do úrovně jednotlivých výrobních kroků.
 • Odhalování neefektivních prostojů.

Řešení

Při výběru MES systému společnost zvažovala rozvoj stávajícího celopodnikového informačního systému SAP, protože nechtěla udržovat separátní systém. Řešení SappyMES je založeno na transakcích, které SAP ERP běžně používá. V konečném důsledku tedy nešlo o nový systém. Operátor disponuje vlastním identifikačním číslem. Před zahájením operace jej i s čárovým kódem pro zakázku naskenuje. Tím je do systému zaevidována informace, kdy začal zaměstnanec pracovat. Po ukončení dané operace se odhlásí na dotykovém terminálu, který má každá výrobní linka. Zadá počet správně i vadně vyrobených kusů a před zahájením další operace se opět přihlásí k zakázce. Z MES systému jsou získávány údaje o délce operace a o počtu správně a vadně vyrobených kusů. SappyMES obsahuje informace o zakázkách a o přibližné době trvání výroby jednotlivých výrobků, které má operátor zadané. Získané informace slouží k vyhodnocení produktivity operátora. Do budoucna společnost plánuje zavést další opatření, která by vedla ke zvýšení efektivity výrobních a administrativních procesů. Rozvoj je plánován v oblasti kvality, sběru dat přímo ze strojů a z výrobních linek, jejich vyhodnocování a reportování. Společnost Amphenol uvažuje také o elektronické komunikaci se svými dodavateli a o kapacitním plánování.

Specifika řešení

 • Napojení na SAP ERP a využití transakcí, které podnikový systém využívá.
 • Zobrazení reportů přímo na terminálech pro mistry výroby.

Přínosy

 • Přehled stavu rozpracovanosti výrobku.
 • Monitoring času potřebného k dokončení výrobku/zakázky.
 • Statistické vyhodnocení výroby.
 • Vyhodnocení efektivnosti procesů.
 • Přehled stavu rozpracovanosti výrobků.
 • Informace o počtu hodin potřebném k dokončení výrobků nebo zakázky.
 • Analýza produktivity směn a operátorů.
 • Identifikace a analýza úzkých míst a procesů ve výrobě.

Zaujalo vás co děláme? Zkuste to u nás.