Řešení pro logistiku

Integrované řešení pro řízení logistických služeb s velkou přidanou hodnotou

VPS Logistics

Ryze česká společnost VPS Logistics, s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti dopravy, skladování, obalového hospodářství včetně mytí obalů, celní deklarace a poradenství v logistice. Provádí mezinárodní i vnitrostátní nákladní a osobní dopravu včetně spolehlivých dodávek formou Just – In – Time. Pro potřeby skladování firma disponuje sklady ve Zdicích strategicky umístěnými u dálnice D5 mezi Prahou a Plzní. Mezi zákazníky patří firmy z automobilového, potravinářského a oděvního průmyslu.

Výchozí situace

VPS Logistics potřebovala jednotnou platformu, na základě které dokáže rychle reagovat na měnící se požadavky stávajících zákazníků a je jim schopna poskytnout přesné, detailní a on-line informace o veškerých logistických pohybech. Požadovala, aby tento systém byl jednoduše nastavitelný rovněž na potřeby nových zákazníků z diametrálně odlišných odvětví. Vedení se proto rozhodlo investovat do nákupu nových informačních technologií, které budou podporovat a řídit interní logistické procesy v nově postavené skladové hale a současně zajistí elektronickou komunikaci s obchodními partnery. Investice přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti VPS na trhu poskytovatelů logistických služeb.

Požadavky a cíle zákazníka

 • Nasazení integrovaného řešení, které zajistí prestižní postavení mezi poskytovateli 3PL služeb (Third Party Logistics).
 • Řízení pohybů materiálu a zboží od příjmu, přes zaskladnění až po vychystání a expedici podle požadavků jednotlivých zákazníků.
 • Vychystávání zboží s požadavky na expiraci.
 • Přesné podklady pro fakturaci služeb zákazníkům.
 • Podpora stávající kanbanové dodávky materiálu do výroby pro klíčového zákazníka Kostal CR.
 • Zajištění elektronické komunikace s obchodními partnery (EDI).

Řešení

V rámci výběrového řízení na dodávku nového informačního systému uspěla firma AIMTEC, která nabídla jednak logistický informační systém DCIxWMS, ale i řešení pro B2B komunikaci Axway TradeSync Integration Manager. TradeSync je propojený s Warehouse management systémem DCIxWMS tzn., že v reálném čase fungují jako jednotný systém. Oba systémy obsahují grafické konfigurátory, díky kterým je možné systém rychle přizpůsobit procesům v různých odvětvích. Společnost AIMTEC byla rovněž vybrána pro své odborné znalosti specifických požadavků logistických firem a vnesení know-how z oblasti automotive. V roce 2010 bylo implementováno rozšíření stávajícího systému pro zajištění skladového hospodaření zákazníků z oděvního průmyslu. V současné době je nastavována EDI komunikace s novým klientem, firmou Valeo Výměníky Tepla, na standardu DESADV 96.

Speciality řešení

 • Využití čárových kódů pro unikátní evidenci každé manipulační jednotky (dvojúrovňové homogenní i heterogenní palety).
 • Přesné informace o aktuální poloze každého balení ve skladu.
 • Příjem zboží s využitím elektronického avíza (ASN) od dodavatele.
 • Využití dodavatelského značení balení v rámci celého logistického procesu.
 • Vyskladňování konkrétních čísel manipulačních jednotek dle elektronické objednávky zákazníka.
 • Přesná a aktuální informovanost zákazníka o skladových operacích a stavu zásob pomocí EDI.
 • Využití EDL procesů VDA4913 a DESADV 96.

Přínosy

 • Snížení chybovosti o 99 %.
 • 100 % zajištění vychystávání zboží podle pravidel FIFO/FEFO.
 • Redukce času o 20 % při manipulaci se skladovaným zbožím.
 • Přesné inventury
 • Zatraktivnění pozice VPS Logistics na trhu 3PL poskytovatelů.
 • Přínos konkurenční výhody pro zákazníky společnosti VPS Logistics.