Řešení pro distribuci

Řízení pražského distribučního skladu

PEPSICO CZ

Pepsi je v současnosti jednou z největších potravinářských společností na světě. Vyrábí a prodává produkty v 19 výrobkových řadách více než 880 milionům spotřebitelů po celém světě. V České republice reprezentuje značku Pepsi firma PEPSICO CZ s.r.o., která vyrábí a distribuuje nealkoholické nápoje světových značek např. Pepsi, Mirinda, 7Up, Schweppes, Canada Dry, Lipton Ice Tea nebo TOMA. Součástí bohatého sortimentu jsou i bramborové lupínky Lay´s. PEPSICO CZ s.r.o. vlastní dva výrobní závody pro stáčení nápojů – v pražských Vysočanech a v Teplicích nad Metují ve východních Čechách.

Fakta o projektu

Celková doba projektu 6 měsíců (leden 2011–červen 2011)

Fáze 1

Integrace SappyWMS do existujícího prostředí verze SAP 4.5B

Fáze 2

Doprogramování funkcionality Handling units (manipulační jednotky) pro SAP verze 4.5B

Fáze 3

Integrace řešení na hardwarové komponenty – scannery, aplikátory etiket, tiskárny. Celková pracnost projektu 170 člověkodní. 20 lidí ve skladu. Projekt pokračoval implementací v dalších závodech – v Teplicích nad Metují, Malackách, ve 2 závodech v Polsku a jednom v Maďarsku.

Výzvy a rizika projektu

 • Zavedení nových logistických procesů současně s novým systémem.
 • Rozsáhlý vývoj v prostředí ABAP.
 • Implementace systému v multikulturním prostředí.
 • Rozběhnutí do ostrého provozu v nepřetržité třísměnné produkci vysokoobrátkového zboží.

Výchozí situace

Management společnosti Pepsi složený z mezinárodních představitelů hledal pro pražský závod ve Vysočanech řešení, jak efektivněji řídit sklad výrobků s cílem zavedení i do druhého závodu v České republice a dalších závodů na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Výběrové řízení vyhrála společnost AIMTEC s vlastním řešením SappyWMS, které je vyvinuto na platformě SAP ERP. AIMTEC byl vedením Pepsi od začátku vnímán jako silný partner, který je schopen řídit komplexní logistické projekty nejen v pražském závodě, ale i v ostatních částech Evropy.

Požadavky a cíle zákazníka

Během konzultací se zástupci Pepsi byly vydefinovány hlavní požadavky a cíle:

 • Snížení pracnosti a eliminace inventurních rozdílů – Požadavek na odstranění zbytečného přepisování údajů mezi systémy SAP ERP a Microsoft Excel, vypisování papírových dokumentů, hledání palet nebo přepisování vykládkových listů.
 • Dodržování pravidel FIFO a FEFO – Požadavek na systém, který bude automaticky doporučovat zboží dle definovaných vyskladňovacích strategií a v souladu s požadavky zákazníků Pepsi.
 • Bezchybná expedice – Poskytnutí online informací zaměstnancům skladu pro přesné expedování zboží. Zároveň dodání hardwarového vybavení v podobě scannerů, které bude kontrolovat a varovat v případě, že skladníci nebudou postupovat podle definovaných standardů procesů.
 • Optimalizace využití skladu – Předávání informací a reportů, které podpoří rozhodování o optimálním využití skladových míst.

Řešení

V pražském závodě společnosti PEPSICO CZ s.r.o. bylo implementováno řešení SappyWMS, ve kterém se pojí know-how získané na řadě projektů, vývoj odrážející požadavky zákazníků v oblasti logistiky a ověřená funkcionalita modulů informačního systému SAP. SappyWMS ve skladu společnosti Pepsi doplnilo funkcionalitu standardní komponenty pro vedení zásob a řízení skladů (MM/WM) ve stávajícím podnikovém informačním systému SAP ERP. V projektu byly použity standardní vývojové prostředky a nástroje SAP (ABAP). SappyWMS bylo integrováno do existujícího prostředí verze SAP 4.5B.

Řízení skladu Pepsi dostalo nový rozměr, který vychází z konceptu evidence výrobků založené na sledování unikátních manipulačních jednotek (Handling units). Jedná se o jednoznačně identifikovatelné balení unikátním číslem, se kterým je možno bez jakékoliv další úpravy manipulovat. Ke každé manipulační jednotce se sledují potřebné informace – sériové číslo, šarže, expirace, datum výroby, množství, balicí předpis včetně obalového materiálu. Tím je zajištěna sledovatelnost skladových položek. Jednotlivé skladové transakce od výdeje materiálu do výroby přes příjem hotového výrobku z výroby nebo nakupovaného zboží po zaskladnění jsou prováděny on-line čtečkami čárového kódu. Předmětem dodávky bylo také zkvalitnění procesů doplňování do vychystávacích pozic, expedování výrobků ze skladu a provádění inventur.

Specifika řešení

 • Evidence zboží rovnou od výrobní linky – Na konci výrobní linky je umístěn aplikátor etiket. Jedná se o robotické rameno, které na paletu nalepí zepředu a z boku dvě identické etikety s unikátním SSCC kódem. Od této chvíle systém SappyWMS sleduje pohyb jednotlivých palet po skladě. SappyWMS nabízí pozici pro umístění palety. Operátor vysokozdvižného vozíku jen skenuje paletovou etiketu a skladovou pozici, kam paletu ukládá.
 • Doplnění vychystávacího místa – Výdej zboží je založený na požadavku doplnění. Po zadání produktu nabízí systém SappyWMS pracovníkovi skladu vhodnou manipulační jednotku. Ten ji naskenováním čárového kódu vychystá. SappyWMS kontroluje dodržení předdefinované vyskladňovací strategie podle pravidel FIFO a FEFO.
 • Proces házení s prstovými scannery – Zboží je připravováno pro expedici k zákazníkům na mixované palety podle předpisu, který respektuje váhy a jednotlivé typy balení. Na základě tohoto zjištění navrhuje SappyWMS optimální skladbu palet ve skladě. Skladníka při vychystávání navádí prstový scanner – terminál umístěný na zápěstí se snímačem na prstu. Skladník má tak obě ruce volné a může pracovat rychleji a bez zbytečných chyb.
 • Cyklická a měsíční inventura – Cyklická inventura se využívá v případě, že společnost Pepsi potřebuje rychle porovnat stav v určité části skladu. Měsíční inventura je prováděná obvykle v předdefinovaném čase. Operátoři se skenery provádí inventurní sčítání ve skladech.

Přínosy

 • Přesná evidence zboží na skladě.
 • Lepší využití skladové plochy.
 • Zajištění zpětné sledovatelnosti.
 • Dodržování pravidel expirací FIFO a FEFO při vyskladňování.
 • Zamezení vzniku chyb při expedici.
 • Výrazné zrychlení cyklických a měsíčních inventur.
 • Eliminace inventurních rozdílů.
 • Podpoření a zjednodušení práce lidí v logistickém oddělení.
 • Rychlé zaškolení nových pracovníků skladu – zastupitelnost.
 • Snížení personálních nákladů.
 • Celková roční úspora nákladů v oblasti skladování a manipulace se zbožím 2,4 mil. CZK.