Agilní „nekonference“ v Paříži

Aby se u nás lidem dobře pracovalo, abychom v pohodě plnili zadané termíny a současně nepřetěžovali kolegy, vyrazili jsme se přiučit až do Francie. Dozvěděli jsme se dost o vedení týmů, agilních přístupech ve vedení projektů nebo o tom, jak zlepšit důvěru v týmu. O zápisky z konference se dělí přímo náš vedoucí vývoje Honza Brnka.

 1. den: SCRUM a agilní přístupy

Na začátek to nejzásadnější:

Konference je opravdu v Paříži.

Jsou tu účastníci z celého světa. Z Plzně je tu AIMTEC  – bílý špendlík nad zeleným a růžovým.

Akce má označení „unconference“. V praxi to znamená, že dopředu není daný pevný program, jen hrubé časování. Témata se sbírají formou „open space“. Každý může navrhnout téma, prodat ho na trhu a odpřednášet.

  

Z témat, která vyhrála v prvním dni, mě zaujala tři:

 •  Clean Language
 • Američan žijící ve Francii nám vyprávěl o tom, jak vést diskuzi, která podporuje otevřenou komunikaci.
 • Zkoušeli jsme si konkrétní formy a konstrukce otázek. Určitě teď budu přemýšlet, za jakých situací Clean Language použít.
 • SCRUM Mastering
 • S přenášejícím Litevcem Ivem jsme se bavili o tom, jak se vyrovnat v týmu s nevyvážeností rolí. Třeba tehdy, když Product Owner funguje jako šéf vývojového týmu.
 • Bylo pro mě velmi zajímavé slyšet a vidět problémy z prostředí jiné firmy a mírně odlišné kultury. A taky mě překvapilo, jak těžké je popsat situaci u nás včetně kontextu, zkušeností a pocitů.
 • Lze implementovat ERP agilní cestou?
 • Gustav ze Švédska mluvil o tom, že při implementaci ERP fungují tytéž zásady agilního přístupu jako jinde. I když jde o projekt v řádu měsíců a milionů. Bavili jsme se o tom, jak zvenku měnit a zlepšovat systémy, které velká firma používá roky a ohýbá si je podle svých potřeb. Nebo o organizaci velké firmy, která chce otevřít oddělení pro inovace.

 2. den: Demokracie v týmu a důvěra zákazníků

Časový harmonogram na dnešek byl podobný jako včera:

Ranní program začal workshopem jménem „deep democracy“.

O co šlo?

 Večer dopředu jsme vybrali problém k řešení. Každý z účastníků workshopu si pak vybral roli – CEO, CFO, Sales manager, HR manager, vývojář a tak dál. Z pozice dané role se měl k problému vyjádřit. Vše moderovali zkušení facilitátoři. Ačkoliv jsem byl k metodě zpočátku velmi nedůvěřivý, výstupem dialogu bylo lepší vzájemné pochopení v týmu, vyčištění vztahů i širší pohled na dané téma.

Poté opět následovaly krátké prezentace navržených témat.

Dnes jsem aktivněji bojoval za ta, která mě zajímala:

 •  Kolik stojí ztráta důvěry zákazníka?
 • Z přednášejících se vyklubali dva Švýcaři z firmy o 160 zaměstnancích. Mluvili o tom, jak dodávají projekty do státní správy. Beru si z přednášky náměty, jak v pomocí vizualizace a vysvětlení slaďovat rozdíl v očekáváních zákazníka a dodavatele na začátku projektu i v jeho průběhu.
 • Liberating Structures
 • Sylvia z USA nám předala soubor komunikačních metod, které je možné použít při schůzkách k zapojení lidí.

Na závěr zajímavost ohledně cateringu. I z jídla je poznat, že jsme ve Francii.

Mé představy o obědě jako hlavním jídle dne rychle vzaly za své. Základem naší stravy byly croissanty a bagety, k obědu lehká ryba se salátem.

Ty nejedlé pařížské zajímavosti jsme si pořádně prohlédli večer po programu:

 

3. den: Psychologická bezpečnost a blízká setkání

Třetí den byl zkrácený a skoro nás mrzelo, že poslední. Začal vtipnou, skoro divadelní scénkou. Švédský pár Gustav a Mina si s jedním ze tří synů nacvičili parodii na manželský život dvou IT zaměřených lidí.

Program jsme společně vytvořili v duchu komunikace a emocí spíš než technických informací:

 • Building Trust
 • Vyzkoušel jsem nástroj, jak vybudovat větší důvěru a vazby v týmu. Jak poznat ostatní v týmu formou hry. V AIMTECu by se nám mohl hodit už proto, že jsme v nedávnu hodně vyrostli.
 • V čem to spočívá:
 • Vyberte si do páru někoho, o kom víte co nejméně.
 • Oba nakreslete pomocí obrázků nebo symbolů několik klíčových situací nebo událostí, které jsou pro vás důležité. Které formovaly vaši osobnost.
 • V páru si obrázky vzájemně ukažte a vysvětlete.
 • Psychological Safety
 • Přednášející nám vyprávěli o tom, které věci dělají z Googlu tak úspěšnou firmu. Psychologické bezpečí zaměstnanců je hned první z nich.
 • Jak se pozná, jestli je naše prostředí „psychologicky bezpečné“? Zkoušeli jsme si zodpovědět tyhle otázky:
 • Můžu položit otázku, i když se mi zdá vážně jednoduchá? Nebo se bojím, že budu vypadat jako blbec?
 • Můžu kritizovat něčí výkonnost nebo postup? Speciálně nadřízeného? Nebo budu vypadat jako šťoural a negativista?
 • Můžu přiznat, že to, na čem jsem dělal, selhalo nebo nefungovalo?
 • Můžu se zeptat jak a co, namísto proč? Jsem v prostředí, kde mi někdo pomůže?

V AIMTECu se neustále snažíme, aby odpovědi byly kladné.

A tak počítám, že se k této přednášce budu ve svém týmu určitě ještě mnohokrát vracet.

A celkový dojem z konference? Perfektní.

Zajímavá témata, zajímaví lidé.

Plno podnětů a nápadů, které lze použít.

Možnost si anglicky poklábosit o pracovních tématech z různými lidmi, s různými zkušenostmi a z různého prostředí.

A taky navázat nové vztahy. Tak třeba tihle dva borci: jeden z Bulharska, druhý z Ukrajiny. Viděli se tady poprvé a už z nich byli bratři v triku.